Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ-2013 Г.

 

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни предложения:
  • Съобщение за инвестиционно предложение за "Модернизация на  железопътна линия Радомир - Кулата /отг. на 10.12.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за Продължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“/отг. на 11.11.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги в леглото на р. Дунав, участък „Мишка” (от км 462.0 до км 459.4), в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе”/отг. на 14.10.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение „Лабораторен комплекс за изследване на химични и биотехнологични процеси, тяхната кинетика и апаратурното им оформление” с възложител "БИО ЕКО ТЕХ" ООД/отг. на 14.10.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Рехабилитация на парна турбина на Блок 5 и рехабилитация на парна турбина на Блок 7 на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”/отг. на 26.09.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на път I-7 „Силистра-Шумен”, участък от км 1+773 до км 108+540”. Подобекти: Кръстовище втори тип при пресичането на път I-7 с път II-71 при км 6+660 и Кръгово кръстовище на път I-7 при пресичането му с път II-21 и път III-213 на км 9+200”/отг. на 14.08.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Метро-София - продължение на втора метролиния от метростанция 11 („Джеймс Баучер”), км 10+452 до км 11+753 (между ул. „Сребърна” и ул. „Филип Кутев” - район Лозенец)" /отг. на 14.06.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства и преоткосиране на участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000” /отг. на 23.04.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско” /отг. на 10.04.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изместване и реконструкция на съоръженията на други ведомства в участъка на „Път II-18 „Софийски околовръстен път - западна дъга“ от км 0+780 до км 6+308.17” /отг. на 05.04.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на капково напояване на винени лозя в Обект I – „Венец-Запад“, в землищата на с. Венец, община Карнобат, област Бургас и с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол“/отг. на 18.02.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на големи съоръжения по трасето на шест изместени участъка от Лот 2 (от км 322+000 до км 359+000) на АМ „Струма”/отг. на 14.02.2013 г./

 

  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци”/отг. на 08.02.2013 г./

 

  • Съобщение  за инвестиционно предложение „Изграждане на ВЛ 400 кV от п/ст “Пловдив” 400 кV до п/ст “Бургас” 400 кV, с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400 кV до ТЕЦ “Марица Изток 3”/отг. на 21.01.2013 г./