Категории
Превантивна дейност

Процедура по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за проект „Изграждане на новите пристанищни капацитети на пристанище Прахово, община Неготин“

Писмо (вх. № 04-00-2619/05.10.2021 г.) от Министерство за защита на околната среда на Република Сърбия относно проект „Изграждане на новите пристанищни капацитети на пристанище Прахово, община Неготин“ .

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица - 22.10.2021 г.

Отговор (изх. № 04-00-2619/07.10.2021 г.) на Министерство на околната среда и водите относно заявено желание за участие в трансгранична процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Отговор (изх. № 04-00-2619/03.11.2021 г.) на Министерство на околната среда и водите относно процедура по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст за проект „Изграждане на новите пристанищни капацитети на пристанище Прахово, община Неготин“ .