Категории
Превантивна дейност

Проект „Изграждане на съоръжение за отстраняване на тритий от тежка вода“ на територията на АЕЦ „Черна вода“

Нотификация и презентация за проект „Изграждане на съоръжение за отстраняване на тритий от тежка вода“

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -14.11.2019 г.

Отговор (изх. № ОВОС-33/15.11.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите на Република България

Писмо (изх. № ОВОС-33/10.12.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите на Република България