Категории
Превантивна дейност

Проект „Изграждане на съоръжение за отстраняване на тритий от тежка вода“ на територията на АЕЦ „Черна вода“

Нотификация и презентация за проект „Изграждане на съоръжение за отстраняване на тритий от тежка вода“

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -14.11.2019 г.

Отговор (изх. № ОВОС-33/15.11.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите на Република България

Писмо (изх. № ОВОС-33/10.12.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите на Република България

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за проект „Изграждане на съоръжение за отстраняване на тритий от тежка вода“ на територията на АЕЦ "Черна вода" (на англ.език ) - 06.07.2022 г.