Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план на пристанищен терминал "Видин-Юг"

Днес, 18.09.2020 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за  преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Генерален план на пристанищен терминал "Видин-Юг", с възложител "СМК Порт Видин" АД.