Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план за пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот - Русе“ с възложител ДДФ „Инвест“ АД, гр. Русе

Днес, 02.06.2023 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект на Генерален план за пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот - Русе“ с възложител ДДФ „Инвест“ АД, гр. Русе.