Категории
Превантивна дейност

Проект "Нептун Дийп" за добив на природен газ на територията на Румъния

Писмо от Министерство на околната среда и горите на Р Румъния с Reg. No DEICP/12370/05/05.2022 с приложена нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст за проект "Нептун Дийп" за добив на природен газ на територията на Румъния и  документ с техническите данни за издаване на екологично съгласие (Presentation Memorandum on Neptun Deep Project for issuance of Environmental Agreement)