Категории
Превантивна дейност

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курортен комплекс „Пампорово“ на територията на общините Смолян и Чепеларе, област Смолян

Днес, 05.02.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на курортен комплекс (КК) „Пампорово“ на територията на общините Смолян и Чепеларе, област Смолян, с възложители община Смолян и община Чепеларе.