Категории
Превантивна дейност

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три нови наблюдателни сондажи, нови шлейфи и довеждащи пътища, свързани с „Разширение на подземното газохранилище „Чирен“-сондажен фонд“

Днес, 16.05.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява уведомление за инвестиционно предложение: "Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три нови наблюдателни сондажи, нови шлейфи и довеждащи пътища, свързани с „Разширение на подземното газохранилище „Чирен“-сондажен фонд", с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД 

Документи