Категории
Превантивна дейност

Разрешаване

ECHA е добавила 4 нови вещества към Кандидат списъка на 25 юни 2020 г. Това са:

#Наименование на веществотоЕО номерCAS номерПричина за включванеПримерни употреби
1 1-винилимидазол 214-012-0 1072-63-5

Токсичен за репродукцията (Член 57, буква в)

В смеси и като мономер за производство на полимери
2 2-метилимидазол 211-765-7 693-98-1

Токсичен за репродукцията (Член 57, буква в)

Като катализатор при производството на покрития
3 Дибутилбис(пентан-2,4-дионато-O,O')калай

245-152-0

22673-19-4

Токсичен за репродукцията (Член 57, буква в) 

Като катализатор и добавка в производството на пластмаси
4 Бутилов 4-хидроксибензоат
(Бутилпарабен)
202-318-7 94-26-8 Еквивалентна степен на безпокойство с вероятни сериозни ефекти върху човешкото здраве (Член 57, буква е)

Козметика, продукти за лична грижа, лекарства

 


 Консултации по предложения за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Консултации по препоръките за включване в списъка за разрешаване

Консултации по заявления за разрешаване