Категории
Превантивна дейност

„Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав - публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе “

Днес, 14.02.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Разширение на участък за изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав - публична държавна собственост в участъка от км 510 до км 507.900 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе“, с възложител „ИНЕРТ“ ООД.

Документи