Категории
Превантивна дейност

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите

Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 - въвежда цялостна рамка за защита на потребителите от продукти, които не са безопасни, и продукти, несъответстващи на изискванията, и предоставя условия на равнопоставеност за икономическите оператори.