Категории
Превантивна дейност

Регламент за изпъленение (ЕС) 2021/2248

Регламент за изпъленение (ЕС) 2021/2248 на Комисията от 16 декември 2021 година за определяне на параметрите на електронния интерфейс между националните митнически системи и информационната и комуникационна система за надзор на пазара, както и за определяне на данните, които трябва да се предават чрез този интерфейс (версия на английски език).