Категории
Превантивна дейност

Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Зайчино“

Днес, 10.01.2024 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за изменение на инвестиционното предложение „Реконструкция на съществуващ електропровод ВЛ 110 kV „Зайчино“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД