Категории
Превантивна дейност

Решение № 26/02.03.2017 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за

02 март 2017 | 12:04

Министерство на околната среда и водите съобщава за издадено на 02.03.2017 г. Решение №26/02.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“.

Решението е поставено на обществен достъп на информационните табла на МОСВ на 02.03.2017 г. за период от 14 дни.