Категории
Превантивна дейност

Решения за преценяване - ОВОС - 2016 г.

08 октомври 2017 | 14:48
  • Съобщение за Решение № 11-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за битово-питейно водоснабдяване на цех „Брегова помпена станция“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“/18.11.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 10-ПР/2016 г.  за инвестиционно предложение „Западен обходен път на гр. Любимец по направление на път ІІІ-597 (Обходен път запад), Участък 3: Любимец от км 285+150 до км 287+450, като част от проект: „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница, фаза 4.2 „Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград-Свиленград, отсечка Харманли - Свиленград“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“/31.10.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 9-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за всяка от новите железопътни гари Воднянци, Видбол, Срацимир и Дъбова махала“, част от проект: „Проектиране и строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък І Видин – Медковец“, с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“/17.09.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 8-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение  „Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на нова гара Костенец в имот № 003119, в землището на с. Долна Василица, община Костенец“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /08.09.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 7-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина с обем 90 м3, амонячна вода с обем 45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло“ на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, община Раднево“ /19.07.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 6-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“  - с характер "да се извърши ОВОС"/ 06.06.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 5-ПР/2016 г.  за инвестиционно предложение „Път ІІ-11 „Мизия – Оряхово - Крушовене“ – Обход на гр. Оряхово“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ - с характер „да се извърши ОВОС“ /12.04.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 4-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на междусистемна газова връзка Турция – България (ITB)“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД– с характер "да  се извърши ОВОС" /04.04.2016 г./

 

  • Съобщение  за Решение № 3-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение „Модернизация на трансевропейската пътна мрежа в България: Позиция ІІ – железопътната линия „София – Перник – Радомир“ с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ /17.02.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 2-ПР/2016 г.  за инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“,възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД–с характер „да се извърши ОВОС“/ 08.02.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 19/28.01.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Решение № 10-ПР/2015 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе" - бул. Владимир Вазов - Централна градска част -ж.к. „Овча купел - подземно преминаване на трасето след бул. „Данаил Николов" на североизток по трасето на бул. „Владимир Вазов" и изграждане на депо на територията на район „Красно село“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД /28.01.2016 г./

 

  • Съобщение за Решение № 1-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение "Електрозахранващ кабел НН за АГРС Козлодуй и площадка за метално табло трансформатор (МТТ 20/0.4 кV)", с възложител "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД /14.01.2016 г./