Категории
Превантивна дейност

Ръководства относно информационен лист за безопасност

Допълнителна информация относно информационните листове за безопасност

Примери на сценарии на експозиция от практиката

Въпроси и отговори относно информационните листове за бедзопасност

Пример относно това, как да извлечете полза от информацията, предоставена в ИЛБ с цел да боравите безопасно с химикалите и в съответствие с различни нормативни изисквания, които се прилагат (на англ. език).

Документи