Категории
Превантивна дейност

Ръководства относно процеса по разрешаване

Допълнителна информация относно процеса по разрешаване на вещества съгласно Регламент REACH

Формати на заявления за разрешаване

Роля на Комитета на държавите членки в процедурата по разрешаване на вещества съгласно Регламент REACH

Допълнителна информация относно социално-икономическия анализ в Регламент REACH