Категории
Превантивна дейност

Ръководства за междинни продукти

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета. Повече...

Европейската Агенция по химикали (ECHA) уточнява понятието междинни продукти 

Определение за междинни продукти, както е съгласувано между Комисията, държавите членки и ECHA.

Въпроси и отговори относно междинните продукти