Категории
Превантивна дейност

Ръководства за регистрация

НОВО Допълнение за наноформи към Ръководството за регистрация и за идентифициране на вещества.

Допълнителна информация относно регистрацията по REACH

Европейската агенция по химикали публикува нови интернет страници, които предоставят достъпна информация (стъпка по стъпка) за производители, вносители и потребители на химикали, както и за изключителни представители.

Ръководство относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества

ВАЖНО: С цел повишаване качеството на подаваните досиета, препоръчваме на регистрантите да използват инструмента "Dossier Quality Assistant" и новия plug-in "Validation Assistant" на IUCLID при изготвяне на досието и преди подаването му в ЕСНА.

Основна информация, публикувана на интернет страницата на ЕСНА:

Списък с водещите регистранти на регистрирани вещества. Списъкът включва имената на онези компании-водещи регистранти, които са дали своето съгласие за пулбикуване.


 IT - ИНСТРУМЕНТИ

REACH-IT. Инструментът предлага достъп до помощните материали, което позволява да се получи целева помощ докато се използва инструмента. Повече информация

IUCLID 6. Наръчниците и вградените инструменти са в рамките на инструмента - просто натиснете F1 където и да е в IUCLID 6 и помощната система се отваря. Наръчниците също така са налични на интернет страницата на ЕСНА. Повече информация І Преход към новите IT инструменти - как да се подготвите

IT-инструмент Chesar 3. Той е адаптиран към IUCLID 6 формата и обменя данни с IUCLID по-ефективно отколкото преди. Това ще помогне на компаниите да изготвят оценка и доклад за безопасност на химичното вещество по лесен и хармонизиран начин директно от данните на IUCLID. Видео

QSAR Toolbox включва актуализирани данни от регистрациите по REACH и други бази данни, увеличаващ възможността да се предскажат свойствата на дадено вещество въз основа на данни за подобни химикали. Този инструмент Ви позволява да оцените (еко)токсикологичните опасности на вашите химикали, посредством използването на изчислителни методологии за групиране на химикалите в категории и за попълване на пропуски (липса на данни) посредством read-across, анализ на тенденциите или (Q)SAR. Надеждните анализи от този тип могат да намалят разходите за регистрация и изпитванията с животни. Повече информация

Документи