Категории
Превантивна дейност

Събития

Уебинар - Задължения при износ на опасни химикали извън ЕС - 24 септември 2020 г. 11:00-13:00 ч.

Ако планирате износ на опасни химикали извън ЕС, може би имате задъления по Регламент PIC. В обхвата му су включват, например, индустриални химикали, пестициди или боициди, които са забранени или строго ограничени в ЕС.

Уебинарът ще разясни обхвата и основните изисквания на Регламент PIC. Ще разберете как да нотифицирате Вашия износ и при какви условия се изисква изрично съгласие от внасящите държави. Ще научите и как да докладване Вашия внос и износ.

Уебинарът ще бъде публикуван на заглавната уебстраница на Европейската агенция по химикали - https://echa.europa.eu/home в деня на събитието.

Предвидена е възможност за задаване на въпроси към експерти от Европейската агенция по химикали (ECHA).

Повече информация по темата: https://echa.europa.eu/regulations/prior-informed-consent/understanding-pic

Уебстраница


Минали събития

Уебинар - Потвърждаване на МСП статуса на дружествата - 9 юни 2020 г. 11:00-13:00 ч.

Целта на уебинара е да даде повече яснота относно коректното деклариране на размера на предприятията и избягването на ненужни такси. Бяха разгледани:

  • определението за малки и средни предприятия (МСП);
  • оценката на размера на предприятието;
  • примери.

Уебстраница


Уебинар - IUCLID - 12 май 2020 г. 10:00-11:00 ч.

Уебинарът даде актуална информация за новата версия на IUCLID, публикувана на 29 май 2020 г.

Уебстраница


 Уебинар относно предложение за ограничаване на перфлуорохексанова киселина (PFHxA) - 23 април 2020 г. 11:00-12:30 ч.

Германия е изготвила предложение за ограничаване на перфлуорохексанова киселина (PFHxA) и свързаните с нея вещества. 6-месечна консултация е започнала на 25 март 2020 г.

PFHxAs се използват в различни индустриални сектори - в облекло, полимери и пожарогасители. Устойчивостта и мобилността им правят контрола на емисиите и експозицията много труден. Могат да имат вредни ефекти върху човешкото здраве и околната среда.

Уебинарът даде актуална информация за предложеното ограничение, поясни обхвата му и възможността за подаване на коментари в рамките на консултацията.

Въпроси и отговори от уебинара

Уебстраница


 Уебинар - Въведение в прототипа на базата данни SCIP - 17 март 2020 г. 11:00-13:00 ч.

Уебинарът даде актуална информация за базата данни SCIP - как се създава и подава нотификация за вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHCs), съдържащи се в изделия в концентрация над 0.1 тегловни %.

Уебстраница


Уебинар - Запознаване с търсачката на европейско законодателство по химикали - EUCLEF - 4 март 2020 г. 11:00-13:00 ч.

Това е нова услуга на ECHA, която събира 40 законодателни акта в областта на химикалите и дава възможност за търсене на това как са регулирани веществата в ЕС и какви са правните задължения.

 

Уебстраница


 Уебинар - Регистрация на наноформи - практически насоки - 24 февруари 2020 г. 12:00-14:00 ч.

Новите информационни изисквания на Регламент REACH за наноформите се прилагат от 1 януари 2020 г. След тази дата Вашата регистрация трябва да отговаря на тези изисквания, за да произвеждате или внасяте наноформи на вещества в обхвата на Регламент REACH.

Уебстраница


Уебинар - Натификации към токсикологичните центрове 2020 г. - 12 февруари 2020 г. 11:00-13:00 ч.

Уебинарът даде актуална информация относно нотифицирането на опасни смеси към токсикологичните центрове - промени в Приложение VIII и подобряване на IT инструментите.

Уебстраница