Категории
Превантивна дейност

Съобщение за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, фаза 2“

Съобщение за  инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, фаза 2“: Компонент 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ и Компонент 6: Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол – Завой) до км 192+706 (междугарие Завой - Зимница) за скорост 160 км/ч“, с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /отг. на 15.11.2017 г./