Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, фаза 2“: Компонент 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ и Компонент 6: Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 до км 192+706 за скорост 160 км/ч"

Съобщение за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, фаза 2“: Компонент 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“ и Компонент 6: Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол – Завой) до км 192+706 (междугарие Завой - Зимница) за скорост 160 км/ч" с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /отг. на 15.11.2017 г./