Категории
Превантивна дейност

Съобщение за отмяна на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ (ОПРГТ) НА ОБЛАСТ МОНТАНА

 

Днес, 10.08.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с текущи консултации по доклада за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана, Министерство на околната среда и водите съобщава за отмяна от Регионалната дирекция по горите -  Берковица на обществените обсъждания, насрочени за периода 10 – 13.08.2020 г.

Съобщение за отмяна на обществено обсъждане е публикувано на интернет страницата на Регионалната дирекция по горите -  Берковица на адрес:

http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/15436/display