Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. /30.06.2014 г./