Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. (30.03.2017 г.)