Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /04.09.2014 г./