Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Средносрочна Оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г. /16.03.2015 г./