Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ устройствен план на община Балчик (10.07.2013 г.)