Категории
Превантивна дейност

Указания относно определяне на приложимата процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и по-специално прилагането на чл. 93, ал. 9, т. 2 от ЗООС