Категории
Превантивна дейност

Указания относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за изграждане на хидромелиоративни съоръжения за лозови насаждения