Категории
Превантивна дейност

Указания за прилагане на разпоредбите на чл. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда