Категории
Превантивна дейност

Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения

Днес, 15.02.2023 г., във връзка с препратено по компетентност уведомление за инвестиционно предложение от Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен, на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционно предложение за:

„Водовземане от река Дунав за промишлени цели – промишлено водоснабдяване – за промиване на наносни отложения“ с възложител „Еврокварц-МВ” ООД, гр. Плевен

Документи