Категории
Превантивна дейност

Въздушна линия 400 kV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV

Днес, 07.04.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Въздушна линия 400 kV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV“, с възложител „ДУНАВ СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД.