Категории
Превантивна дейност

Фабрика за рециклиране на отработени масла, гр. Олтеница, окръг Калъраш

Нотификация от Министерството на околната среда на Румъния (изх. № 5503/GLG/13.07.2017 г.)

Отговор на Министерството на околната среда и водите на Р България

- Доклад за ОВОС и друга документация за инвестиционното предложение "Фабрика за рециклиране на отработени масла" са достъпни, включително на български език на следния адрес: http://www.mmediu.ro/articol/fabrica-de-reciclare-uleiuri-uzate/2234. Срок за изразяване на становища - 20.09.2018 г.

Отговор на Министерството на околната среда и водите

Писмо от Министерството на околната среда на Румъния с приложен преработен доклад за ОВОС

Отговор на Министерството на околната среда и водите на Р България

-Писмо от Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния (Reg. No12729/07.10.2020) с  приложения