Категории
Превантивна дейност

Изменение на инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“

Днес, 03.01.2024 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за изменение на инвестиционното предложение „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, с възложител Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.