Категории
Превантивна дейност

Изменение на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г.

Днес, 08.12.2021 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г., с възложител Министерство на на транспорта, информационните технологии и съобщенията.