Категории
Превантивна дейност

Изменения на Регламент CLP

Делегиран регламент (ЕС) 2024/197 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на хармонизираните класификация и етикетиране на определени вещества (21-ва адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1435 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на изменението на вписванията в част 3 от приложение VI за 2-етилхексановата киселина и нейните соли, борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат (20-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на добавянето на бележки към приложение VI, част 1, раздел 1.1.3 (19-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2023/707 за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на класовете на опасност и на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси

Делегиран регламент (ЕС) 2022/692 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (18-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2021/849 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (17-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2021/643 за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (16-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1677 от 31 август 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с цел подобряване на приложимостта на изискванията за информация във връзка със спешните действия от здравен характер

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1676 от 31 август 2020 година за изменение на член 25 от Регламент (ЕО) No 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на боите по поръчка

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1182 на Комисията от 19 май 2020 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (15-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/217 на Комисията от 4 октомври 2019 година за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (14-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/11 на Комисията от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер.

Регламент (ЕС) 2019/521 на Комисията от 27 март 2019 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (12-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP).

Регламент (ЕС) 2018/1480 на Комисията от 4 октомври 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и поправка на Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията (13-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP).

Регламент (ЕС) 2018/669 на Комисията от 16 април 2018 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (11-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP).

Регламент (ЕС) 2017/776 на Комисията от 4 май 2017 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (10-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP).

Регламент (ЕС) 2017/542 на Комисията от 22 март 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси посредством добавяне на приложение относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер - Приложение VІІІ

Регламент (ЕС) 2016/1179 на Комисията от 19 юли 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (9-та адаптация към техническия прогрес на Регламент CLP).

Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (8-ма адаптация към техническия прогрес).

Регламент (ЕС) 2015/1221 на Комисията от от 24 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (7-ма адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 2015/491 на Комисията от 23 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 605/2014 за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Регламент (ЕС) № 1297/2014 на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Регламентът добавя допълнителни разпоредби, отнасящи се до външната и разтворимата опаковка на течни потребителски перилни детергенти, за да осигури по-добра защита на масовите потребители и особено на малките деца и други уязвими групи

Регламент (ЕС) № 605/2014 на Комисията от 5 юни 2014 година за изменение с цел добавяне на предупреждения за опасност и препоръки за безопасност на хърватски език и адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (6-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) № 944/2013 на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (5-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕС) 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (4-та адаптация към техническия прогрес).

Регламент (ЕС) № 618/2012 на Комисията от 10 юли 2012 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (3-та адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2-ра адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) № 790/2009 на Комисията от 10 август 2009 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1-ва адаптация към техническия прогрес)

Регламент (ЕО) № 1336/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 с оглед адаптирането му към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

Документи