Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС -2013 Г.

03 ноември 2016 | 04:00  • Съобщение за издадено Решение № 231/22.11.2013 г.  за допускане на предварително изпълнение на Решение № 13-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка със ситуационни промени за обект АМ „Струма”, „Дупница – Благоевград” Лот 2 от км 322+000 до км 359+483,52” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура" /22.11.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 13-ПР/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка със ситуационни промени за обект АМ „Струма” „Дупница – Благоевград” Лот 2 от км 322+000 до км 359+483,52” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/14.11.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено  Решение № 12-ПР/2013 г.  за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на път І-7 „Силистра-Шумен”, участък от км 1+773 до км 108 +540”. Подобекти: 1. Кръстовище втори тип при пресичането на път І-7 с път ІІ-71 при км 6+660; 2. Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичането му с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /09.10.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 11-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение "Метро-София-продължение на ІІ метролиния от метростанция 11 ("Джеймс Баучер"), км 10+452 до метростанция 12, км 11+753 (между ул. "Сребърна" и ул. "Филип Кутев" - район "Лозенец")" с възложител "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД /26.09.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 10-ПР/2013 г.  за инвестиционно предложение за разширение на метрото в София – „Изграждане на ІІІ метродиаметър – „Депо Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел“с възложител „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД /13.09.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено  Решение № 9-ПР/2013 г.  за инвестиционното предложение  "Разширение на площ „Солник” за изземване на наносни отложения пясък и баластра от коритото на река Двойница с два нови участъка: „Солник-изток” и „Солник-запад”с възложител „ЗСК Девня” АД /31.07.213 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 8-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец”-очистно съоръжение „Недялско” с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД /26.06.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 7-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Промяна на трасето на железопътна линия Пловдив-Свиленград в района на гр. Симеоновград от км 253+650 до км 259+256“ с възложител ДП „НК Железопътна инфраструктура”/26.06.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 6-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изместване и реконструкция на съоръженията на други ведомства в участъка на „Път II-18 „Софийски околовръстен път - западна дъга“ от км 0+780 до км 6+308.1” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/26.06.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 5-ПР/2013 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение за „Изграждане на капково напояване на винени лозя в Обект I- „Венец-Запад“, в землищата на с. Венец, община Карнобат, област Бургас и с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол”/12.06.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 4-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Преоткосиране и допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства за обект „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова” от км 342 +639.41 до км 367 +427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/18.05.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 3-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства и преоткосиране на участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/13.05.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 2-ПР/2013 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци, включващо реконструкцията на съществуващи канали, електропроводи, кабели на мобилни оператори и други инфраструктурни линейни обекти” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /13.05.2013 г./

 

  • Съобщение за издадено Решение № 1-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Допълнителни реконструкции на комуникации на други ведомства и преоткосиране на участъци от трасето на АМ „Струма”, Лот 1 „Долна Диканя – Дупница” от км 305+220 до км 322+000” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/03.01.2013 г./