Категории
Превантивна дейност

Законодателство

  • Такси

    ! Обръщаме внимание, че таксите за малки, средни и микро предприятия за регистрация по REACH са намалени.

  • Съд на Европейския съюз

    Съд на Европейския съюз: - Приключени съдебни дела, по които страна е била ЕСНА. - Преюдициални заключения по тълкуването на законодателството, които имат отношение към дейността на ECHA (законодате...