Категории
Превантивна дейност

Ръководства относно специфични химикали

Допълнителна информация за идентифициране на етеричните масла

Целта на Ръководството за характеризиране на въглеводородни разтворители на OECD е да се предостави хармонизиран метод за характеристика на тази група UVCB вещества.

Ръководството за оловото в потребителски изделия дава разяснения във връзка с прилагането на новите разпоредби за ограничаване на оловото и неговите съединения в изделия, предназначени за масовия потребител.

Документи