Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Аксаково /04.01.2016 г./