Категории
Превантивна дейност

Архив: съобщения за обществени обсъждания 2012-09.2017 г.

2017 г.

 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна линия 400кV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас”, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /срещите са в периода 30.10-03.11.2017 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма”  с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /08.08.2017 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  „Проект „Яденица” - Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” с възложител "Национална електрическа компания" ЕАД/ срещите са на 20 и 21 юни 2017 г./.
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Въздушна линия (ВЛ) 400кv п/ст „Марица Изток” /Република България - п/ст „Неа Санта” /Република Гърция/“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /срещите са в периода 08.02-10.02.2017 г./
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от леглото на р. Дунав, участък „Мишка“ (от км 462.0 до км 459.4) в район на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе“, с възложител „КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК- БЪЛГАРИЯ“ ЕАД /срещата е на 16.01.2017 г./

2016 г.

 • На 9 юни 2016 г. , с начален час 12.00 в Oltenia Philharmonic, no. 16 street Calea Unirii,  гр. Крайова, Румъния ще се проведе среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци (НХРАО) с възложител ДП "Радиоактивни отпадъци  (писмо с изх. № 2692/CPP/16.05.2016 г. от Министерство на околната среда, водите и горите на  Румъния )
 • Съобщение за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Околовръстен път на гр. Пловдив (Път ІІІ-805 /Път І-8 „Пазарджик –Пловдив“/-ПВ Царацово-Съединение“ от км 0+000 до км 4+120 и Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик -Пловдив“ –Асеновград-Смолян“ от км 0+000 до км 14+750 - Реконструкция с изграждането на второ пътно платно“/срещите ще се проведат на 26 и 27 май 2016 г./
 • Съобщение за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение на доклад за ОВОС "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман" /срещите ще се проведат в периода 12-14 април 2016 г./
 • Съобщение за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътната линия Радомир-Кулата" /срещите ще се проведат в периода 21-28 март 2016 г./
 • Съобщение за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст "Пловдив" 400 кV до п/ст "Бургас" 400 кV с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400 кV, и нов електропровод от п/ст "Марица Изток" 400 кV до ТЕЦ "Марица Изток 3" /срещите са в периода 08-12 февруари 2016 г./

2015 г.

 • Съобщение за организирани срещи за общестевно обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - руконструкция с изграждане на второ пътно платно и обходо на гр. Поморие" /срещите са на 14.01 и 15.01.2016 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за "Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин-Враца в участъци: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до 39+480 ; Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до 61+750 и Участък № 3: Път І-1 „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до 102+060" /срещите са в периода 25-27 ноември 2015 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за "Доизграждане на АМ "Хемус" (Ябланица-Белокопитово) с възложител НК "Стратегически инфраструктурни проекти" /срещите са в периода 01-11 юни 2015 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни отпадъци“ с възложител ДП "Радиоактивни отпадъци" /срещите са в периода 16-30 април 2015 г./

2014 г.

Обществени обсъждания в Румъния на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй”,  съгласно писмо  от Министерство на околната среда и измененията на климата на Румъния (изх. № № 3035/AK/31.10.2014/: -12 ч. на 18 ноември 2014 г., в Дабулени, окръг Долж, в Културния център, ул.  Unirii №.14 -12 ч. на 19 ноември 2014  г. в Крайова, окръг Долж, в заседателна зала на общината , ул. AI Cuza №. 7 -12 ч на  20 ноември 2014 г. в Букурещ в Ecological University – in the Amphitheater hall, General Vasile Milea Blvd nr. 1G, sector 6

 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив, в участък Елин Пелин - Септември”/срещите са в периода 18-24 юли 2014 г./
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец“-очистно съоръжение „Недялско“/срещата е на 11.04.2014 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС „Изграждане на регионална система за управелние на отпадъците, регион Благоевград,, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” /срещите са в периода 18.02-19.02.2014 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел” /срещите са в периода 04.02.-06.02.2014 г./

2013 г.

 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ООВС за инвестиционно предложение "Морски газопровод "Южен поток" - български участък"/срещите са в периода 19.- 20.12.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй”/срещите са в периода 14-20.11.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за “Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема /ГКНО/ в АЕЦ „Козлодуй” /срещите са на 26.09 и 27.09.2013 г./
 • Съобщение  за организирани срещи за общестевно обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД” /срещите за общестевно обсъждане са на 15.07 и 16.07.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България” /срещите ще се проведат в периода 01.07.-25.07.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за oрганизирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Република Румъния, вкл. доклад за ОВОС  в трансграничен контекст /срещите ще се проведат в Р Румъния в периода 08.05-10.05.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на Път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 48+270”/срещите ще се проведат в периода 04.03-06.03.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Път І-5 „Обходен път на гр. Кърджали”/срещите ще се проведат на 25.02 и 26.02.2013 г/
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС в трансграничен контекст-пресичане на р. Дунав при реализирането на инвестиционно предложение за  "Изграждане на преносен газопровод "Набуко" на територията на Р България" /срещите ще се проведат на 25.02.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Република България /срещите ще се проведат в периода 05.02-25.02.2013 г./
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения от р. Дунав, участък „Кама” /срещите ще се проведат на 25.01.2013 г./

2012 г.

 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Междусистемна газова връзка Гърция-България”/срещите ще се проведат в периода 22-29 октомври 2012 г./
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради за сезонно ползване в ПИ № 66528.1.231 И № 66528.1.232, м. „Поляните”, землище с. Синеморец, община Царево”/срещата ще се проведе на 23.05.2012 г. от 11.00 ч. в кметство с. Синеморец/
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Път І-1 (Е-79) „Обходен път на гр. Монтана в участък от км 102+060 до км 114+512,20”/срещите ще се проведат на 25.04.2012 г./
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклада за ОВОС за за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и реконструкция на обект „КА-Разград-Разширение с около 2 000 куб.м. ферментационна мощност в „Инсталация за производство на междинни продукти в ПИ с идентификатор 6170.503.6427 в Източната промишлена зона на гр. Разград” /срещата ще се проведе на 23.04.2012 г. от 10.00 часа в сградата на община Разград/
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разработка и усвояване на газокондезатно находище „Койнаре” в бл. А-Ловеч, включващо четири участъка: Борован, Враняк, Девенци и Садовец”
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства –строителни материали-пясъци и чакъли от находище „Инджова върба 2”
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище”
 • Съобщение за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства-пясък и чакъл (речна баластра) от находище „Ерден-2”
 • Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на допълнения на доклади за ОВОС и ОСВ за         инвестиционно предложение „Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 30+673.8”