Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2015 г.

24 юли 2018 | 10:39
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2015 г., с което се съгласува Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014 - 2020 г., с възложител Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Национален орган по програмата /27.07.2015 г./
    • Съобщение за  Становище по екологична оценка № 2-2/2015 г., с което се съгласува Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Р България 2014-2020 г. (СОПИСРПИРБ), с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /08.07.2015 г./
    • Съобщение за Становище по екологична оценка № 1-1/2015 г., с което се съгласува Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция България 2014-2020 г., с възложител Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Национален орган по програмата /11.06.2015 г./