Категории
Превантивна дейност

REACH

  • Съд на Европейския съюз

    Съд на Европейския съюз: - Приключени съдебни дела, по които страна е била ЕСНА. - Преюдициални заключения по тълкуването на законодателството, които имат отношение към дейността на ECHA (законодате...

  • IT инструменти

     НОВО На 16 май 2024 г. ще се проведе уебинар, посветен на въвеждането на версия 8 на IUCLID 6, която ще бъде пусната на 29 април 2024 г. Събитието ще даде цялостно разбиране на промените въ...

  • IT инструменти

     НОВО На 16 май 2024 г. ще се проведе уебинар, посветен на въвеждането на версия 8 на IUCLID 6, която ще бъде пусната на 29 април 2024 г. Събитието ще даде цялостно разбиране на промените въ...