Категории
Превантивна дейност

REACH

  • Съд на Европейския съюз

    Съд на Европейския съюз: - Приключени съдебни дела, по които страна е била ЕСНА. - Преюдициални заключения по тълкуването на законодателството, които имат отношение към дейността на ECHA (законодате...

  • IT инструменти

     НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...

  • IT инструменти

     НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата дан...