Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2006 г.

24 юли 2018 | 12:46
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на Община Чепеларе на курортен комплекс Пампорово, в частта на Община Чепеларе /03.11.2006 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. /11.09.2006 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план на площадката на АЕЦ "Козлодуй" /17.07.2006 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. /08.06.2006 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на Общ устройствен план на курортен комплекс Пампорово, в частта на Община Смолян /01.08.2006 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. /27.04.2006 г./