Категории
Превантивна дейност

Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“, със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), в общинска единица Тригоно, община. Орестиада, регионална еди

Писмо с реф. No RECALL/REV. IPA/40166/2871/14.04.2024 г. от Министерство на околната среда & енергетиката на Гърция до Министерство на околната среда и водите, с което предоставя допълнителна информация проект за „Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“, със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), в общинска единица Тригоно, община Орестиада, регионална единица Еврос, област Източна Македония и Тракия, Гърция -резюме (в превод на български език) на Appendix_VII: Special Ecological Assessment_Study (доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)  върху защитените зони) към доклада за ОВОС,  ДОСВ в превод на английски , вкл. приложения за проекта

Писмо с изх. № 04-00-622/05.03.2024 г. на Министерство на околната среда и водите на България до Министерство на околната среда & енергетиката на Гърция с искане за представяне на преведен на български език Appendix_VII: Special Ecological Assessment_Study (доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони) към доклада за ОВОС за проект за „Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“, със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), в общинска единица Тригоно, община Орестиада, регионална единица Еврос, област Източна Македония и Тракия, Гърция (и на български език).

Днес, 16.02.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до представен чрез Министерство на околната среда & енергията на Гърция доклад  за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проект за „Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“, със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), в общинска единица Тригоно, община Орестиада, регионална единица Еврос, област Източна Македония и Тракия, Гърция.

Доклад по ОВОС от 2024 г.

Краен срок за изразяване на становища от заинтересованите лица - 29.02.2024 г.

Днес, 22.05.2023 г., е осигурен обществен достъп до получен в Министерството на околната среда и водите (чрез Посолството на Република България в Република Гърция с изх. №  Ив-01-256/07.03.2023 г. ) доклад  за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)  за проект за изграждане на „Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“ със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), разположен в общинска единица Тригоно, община. Орестиада, регионална единица Еврос, област Източна Македония и Тракия, Гърция.

 

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България - с писмо с изх. № 04-00-622 от 04.10.2023 г. до министъра на околната среда и енергетиката на Гърция докладът за оценка на въздействието върху околната среда с приложения, вкл. докладът за оценка на съвместимостта на проекта за изграждане на „Вятърен парк с обща мощност 130,2 MW в района на „ΑΕΤΟΚΟΡΦΗ“ със съпътстваща инфраструктура (пътна мрежа, ел. мрежа със средно напрежение 33 kV за връзка с националната електропреносна мрежа), разположен в общинска единица Тригоно, община. Орестиада, регионална единица Еврос, област Източна Македония и Тракия, Гърция“ да бъде представен на български език