Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2004 г.

24 юли 2018 | 12:41
  • Съобщение за Преценка № ЕО-9/2004 г. за необходимост от извършване на екологична оценка на изменение на Териториално-устройствен план за извънселищна територия "Ски-зона с център гр. Банско" /03.01.2005 г./
  • Съобщение за Преценка № ЕО-8/2004 г. за необходимост от екологична оценка на Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци /16.12.2004 г./
  • Съобщение за Преценка № ЕО-7/2004 г. за необходимост от извършване на екологична оценка на Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2004-2015 г. /29.10.2004 г./
  • Съобщение за Преценка № ЕО-4/2004 г. за необходимост от извършване на екологична оценка на ОУП на Курортно-туристическа локализация "Самоков-Боровец-Бели Искър" /12.10.2004 г./
  • Съобщение за Преценка № ЕО-3/2004 г. за необходимост от извършване на екологична оценка на План за управление на Природен парк "Русенски Лом" /21.09.2004 г./
  • Съобщение за Преценка № ЕО-1/2004 г. за необходимост от извършване на екологична оценка на План за управление на ПР "Балтата" и буферната му зона /01.09.2004 г./