Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2008 г.

24 юли 2018 | 12:56
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общ генерален план на транспорта /15.10.2008 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за курортно-ваканционен комплекс "Нисък Боровец" /17.07.2008 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на ПУП-ПРЗ за ваканционно селище в поземлен имот № 65231.918.204 по кадастралната карта на гр. Самоков и на изменение на ОУП на Курортно-туристическа локализация "Самоков-Боровец-Бели Искър" /27.06.2008 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Генерален план за развитие на пристанищен терминал Свищов, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе /28.05.2008 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Общ устройствен план на Община Аврен /23.05.2008 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Общ устройствен план на Община Шабла /21.04.2008 г./