Категории
Превантивна дейност

Становища по ЕО

 • Становища по ЕО-2019 г.

  29 март 2019 | 17:15

  Съобщение за Становище по Екологична оценка № 1-1/2019 г., с което се съгласува проект на Общ устройствен план на община Шабла, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоус...

 • Становища по ЕО-2017 г.

  24 юли 2018 | 10:42

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2017 г., с което се съгласува проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПР...

 • Становища по ЕО-2017 г.

  24 юли 2018 | 10:42

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2017 г., с което се съгласува проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план (ПУП-ПР...

 • Становища по ЕО-2016 г.

  24 юли 2018 | 10:40

  Съобщение за Решение № 257/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 8-3/2016 г., с което се съгласува проект на Морска стратегия на...

 • Становища по ЕО-2016 г.

  24 юли 2018 | 10:40

  Съобщение за Решение № 257/23.12.2016 г. за допускане на предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № 8-3/2016 г., с което се съгласува проект на Морска стратегия на...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2015 г.

  24 юли 2018 | 10:39

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2015 г., с което се съгласува Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014 - 2020 г., с възложи...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2015 г.

  24 юли 2018 | 10:39

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 3-3/2015 г., с което се съгласува Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014 - 2020 г., с възложи...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2014 г.

  24 юли 2018 | 10:37

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 16-9/2014 г., с което се съгласува Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., с възложител Дирекция „Развитие на селските...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2014 г.

  24 юли 2018 | 10:37

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 16-9/2014 г., с което се съгласува Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., с възложител Дирекция „Развитие на селските...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2013 г.

  24 юли 2018 | 10:12

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 7-4/2013 г. , с което се съгласува Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) за периода 2014-2020 г., с възложител Глав...

 • Превантивна дейност/ Становища по ЕО - 2013 г.

  24 юли 2018 | 10:12

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 7-4/2013 г. , с което се съгласува Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) за периода 2014-2020 г., с възложител Глав...

 • Превантивна дейност / Становища по ЕО за периода 2007-2012 г.

  24 юли 2018 | 10:02

  Съобщение за Становище по екологична оценка № 1-2/2012 г. за Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011-2020 г. /08.08.2012 г./ Съобщение ...