Категории
Превантивна дейност

Превантивна дейност / Решения по ЕО за 2007 г.

24 юли 2018 | 12:50
  • Съобщение за Решение № ЕО-8/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план на Интермодален терминал, гр. София - първи и втори етап /30.11.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-7/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на Столична Община /30.11.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за удължаване на срока на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 г., актуализация и продължаване на изпълнението на Плана за действие към нея през 2008 г. /18.09.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална странегия за устойчиво развитие на Република България /15.09.2007г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Генерален план на летище Варна /19.06.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Генерален план на летище Бургас /19.06.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализация на генералните планове на пристанищата врайона на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна към 2006 г. /21.05.2007 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006-2015 г. /23.02.2007 г./